Trên Mac OS việc sử dụng Terminal mặc định của hệ điều hành khá là thọt do ít tính năng. Mình tìm hiểu khá nhiều và thấy thằng iTerm 2 này khá là bá đạo, nhiều tính năng rất tiện, bạn có thể tham khảo những tính năng của nó trên trang chủ https://www.iterm2.com/features.html
Có vài phím tắt khá là phê khi dùng thằng này, đang gõ rất lười rờ chuột, nhất là thằng SA như mình:
⌘ + D => Split cửa sổ hiện tại làm 2 theo chiều dọc
⌘ + ⇧ + D => Split cửa sổ hiện tại làm 2 theo chiều ngang
⌘ + ⇧ + ↩ => maximum width & height cửa sổ đang chia
⌘ + [ ] => chuyển qua lại các màn chia
⌘ + ↩ => Max toàn màn hình. gõ lần nữa để trở lại trạng thái cũ
⌘ + ‘+/-‘ => thay đổi kích thước chữ
⌘ + U => tắt bật transparancy
⌘ + ⇧ + M => bôi đen đánh dấu đoạn cuộn màn hình
⌘ + ⇧ + J => nhảy lại vị trí đánh dấu
⌘ + R => xóa khung console, con trỏ về vị trí first line
⌘ + T => New Tab
⌘ + ⌥ + T => ẩn hiện Toggle toolbar
Bonus ảnh Poker 2 + DSA Granite 😚
poker2