NGHÈO

YÊU nhau mấy núi cũng trèo
MÀ em lại nói anh nghèo là sao
KHÔNG tiền, lòng vẫn thanh cao
ĐƯỢC bao thương nhớ, biết bao nhiêu tiền
XẾP vào ký ức muộn phiền
HÌNH dung em vẫn dịu hiền đêm đêm

KHÁC xưa !!! khác những ấm êm
NÀO ai có biết lòng em nghĩ gì
VỚI người vàng bạc, em đi
VIỆC anh, em chớ nghĩ suy trong lòng
TỰ anh giải quyết sẽ xong
MÌNH đừng giữ mãi trong lòng em ơi
MUA bằng bạc vạn, nụ cười
VUI trong 1 chốc để người... quên nhau

Leave a Reply