Nhiều người trong đó có mình trước đây add rất nhiều friend facebook mà không để ý hoặc add để chơi game. Đến khi cần private thông tin cá nhân hay không muốn nhiều quá nhiều người đọc feed của mình thì lại ngồi xóa cả trăm friend bằng cơm hại chuột hại bàn phím :)) Mình sẽ chỉ cho các bạn cách unfriend một cách nhanh chóng.
Yêu cầu:
  • Sử dụng trình duyệt firefox hoặc chrome
  • Cài Addon Greasemonkey và khởi động lại trình duyệt (Cho Firefox | Cho Chrome)
 
  •  Tiếp theo truy cập vào link sau:
http://userscripts.org/scripts/show/153479
  •  Click Install

  • Sau khi cài xong bạn truy cập vào trang danh sách bạn bè
  • Lúc này ở cạnh bạn bè của bạn có thêm 1 check box, bạn check vào những friend muốn gỡ, rồi sau đó bấm vào Delete Selected Friends
Kết quả như hình dưới
DONE!
(Lưu ý là sau khi nhấn Delete là không Undo được đâu nhé!)

Leave a Reply