Sau một tối loay hoay thì cuối cùng mình cũng đã cài được unikey lên Backtrack5, viết một cái blog để share với mọi người, cũng là tư liệu sau còn dùng :D  Để cài các bạn thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: cài scim
sudo apt-get install scim scim-bridge* scim-unikey

Bước 2: Vào thư mục /etc/X11/Xsession.d và tạo một file 95xinput có nội dung như sau

export [email protected]=SCIM
export GTK_IM_MODULE="scim"

Bước 3: Chmod 755 cho file vừa tạo
chmod 755 /etc/X11/Xsession.d/95xinput

Bước 4: Reboot máy
(trong trường hợp không được thì cài thêm các gói scim-gtk2-immodule scim-modules-socket scim-modules-table scim-pinyin scim-tables-zh scim-input-pad)

Leave a Reply