VMware Workstation 8.0.2 và VMware Player 4.0.3 trên Ubuntu 12.04 khi cài đặt xong khởi động bị lỗi trong quá trình cài driver, ta thực hiện fix như sauwget http://mrtuan.us/kho/vmware-patch.tar

tar xvf vmware-patch.tar

sudo ./patch-modules_3.2.0.sh
Sau đó chạy VMware lại bình thường :D

2 Responses so far.

 1. Hao Huynh says:

  Hix. giup minh voi.. no bao loi nhu vay ne ban

  patch-modules_3.2.0.sh: 27: [: workstation8.0.2: unexpected operator
  patch-modules_3.2.0.sh: 28: [: workstation8.0.2: unexpected operator
  Sorry, this script is only for VMWare WorkStation 8.0.2 or VMWare Player 4.0.2. Exiting

 2. bạn gõ sudo apt-get install patch
  sau đó chạy lệnh sudo ./patch-modules_3.2.0.sh
  Bạn cài bản VMWare nào? 8.0.2 hay 8.0.3 hay 8.0.4?

Leave a Reply